Reiki, een natuurlijke geneeswijze

 

Wat is reiki?
Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie. Het is de energie die mensen, dieren en planten nodig hebben om te leven, te groeien en gezond te blijven, of weer gezond te worden.
Reiki is ook de naam voor een manier van natuurlijk genezen door middel van de handen. Het is een holistische geneeswijze. Het brengt harmonie op alle vlakken: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Reiki brengt ontspanning. Gedachten komen tot rust. Het verzacht pijn en bevordert het genezingsproces.
Deze manier van helen heeft altijd al bestaan, maar is herontdekt door Mikao Usui, de oprichter van het Usui-systeem van reiki. Rond 1900 gaat Mikao Usui op zoek naar de manier waarop Jezus en ook Boeddha de mensen genas. Hij komt, na zeven jaar van zoeken en bestuderen, het antwoord daarop tegen in de Soetra’s (de heilige geschriften van Boeddha, in het Sanskriet geschreven.) Hij had het gereedschap gevonden, maar wist nog niet hoe dat gebruikt kon worden. Dat werd hem duidelijk na 21 dagen van vasten en mediteren op een heilige berg. Meteen bracht hij het geleerde in de praktijk. Hij behandelde mensen en uiteindelijk gaf hij zijn weten en ervaringen mondeling door aan anderen.

 

Voor wie is reiki?
In principe voor iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van natuurlijk genezen. Het gebruik van reiki is eenvoudig te leren. Je hebt er geen speciale vooropleiding voor nodig. Na een cursus Reiki I heb je reiki voor je leven. Ook als je het een periode niet zou gebruiken, reiki blijft. Je kunt het gebruiken voor jezelf of anderen.

 

De drie reikigraden
Het Usui-systeem van reiki is onderverdeeld in drie graden. Elke graad is een afgerond geheel.
Reiki I wordt gegeven in twee dagdelen van ongeveer drie uur, verspreid over twee aaneengesloten dagen, of in een weekend. Je wordt afgestemd op de reiki-energie door middel van vier inwijdingen. De energiekanalen waardoor reiki stroom worden daardoor weer geopend, zodat de energie vrij kan doorstromen. De reikigeschiedenis wordt verteld. Je leert de handposities van de verschillende behandelingen. En je behandelt elkaar. Verdere toepassingen van reiki worden verteld en de reikileefregels worden besproken. In het Usui-systeem van reiki zijn de kosten van Reiki I 150 euro.

 

Na drie maanden kan je kiezen voor Reiki II, wat bestaat uit twee dagdelen. Je leert de drie reikisymbolen en het werken ermee. Je kunt dan afstandsbehandelingen uitvoeren. Tijd en ruimte bestaan niet meer. Het is een verdieping van je persoonlijke spirituele ontwikkeling. In het Usui-systeem van reiki bedragen de kosten van Reiki II 500 euro.

 

De derde graad is de mastergraad. Voor diegenen die op zo’n manier met reiki verbonden zijn dat ze er les in willen geven en de kennis willen overdragen. De weg naar het masterschap is een persoonlijke intensieve training. Als je minimaal één jaar Reiki II hebt, kun je starten met de masteropleiding, die minimaal anderhalf jaar duurt.

 

Wil je meer weten, of je aanmelden, stuur dan een e-mail naar: info@degoudencirkel.com